Aware parenting boom liefde vanuit wortels

Aware Parenting is een opvoedmethode gebaseerd op de filosofie van Aletha Solter. Zij heeft deze filosofie al in 1978 ontwikkeld en er meerdere boeken over geschreven. Haar methode is gebaseerd op 3 pijlers:

Hechting bevorderend ouderschap

De basis van hechting bevorderend ouderschap is onder andere: natuurlijke geboorte en vroege binding, veel fysiek contact, langdurige borstvoeding op vraag, directe aandacht voor huilen, en een sensitieve afstemming op het kind.

Democratische discipline

Democratische discipline betekent dat je niet straft of beloont, dat je op zoek gaat naar de onderliggende behoeftes en gevoelens, dat je gericht bent op het opbouwen van een relatie met je kind, dat je op een empathische en assertieve manier grenzen stelt, dat je je eigen woede managet en dat je aan geweldloze conflicthantering doet (bijv. familievergadering of mediation).

Herstel van stress en trauma

Bij de derde pijler erken je dat je kind gedragsproblemen en emotionele problemen ontwikkelt door stress en trauma, je legt de nadruk op het voorkomen hiervan. Je erkent dat huilen, spel en lachen in de context van liefhebbende ouders helende effecten hebben op het kind, je erkent de helende effecten hiervan ook op ouders en probeert zoveel als mogelijk de emoties van het kind op een respectvolle en empathische manier te ontvangen.